Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Όχι, το σήμα CE δεν προβλέπεται για αυτό το είδος προϊόντος. Μόνο ορισμένες κατηγορίες προϊόντων χρειάζονται το σήμα CE, όπως παιχνίδια ή ιατρικές συσκευές. Η βρεφική φωλιά δεν χρειάζεται αυτό το σήμα, αλλά πληροί υψηλές απαιτήσεις για την ασφάλεια των βρεφών.