Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Εγγύηση και σέρβις

Όροι εγγύησης

Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα/τους κανονισμούς ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες στις οποίες διατίθεται.

Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια και στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, κάθε προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους. Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν κατά την αγορά από τον Εξουσιοδοτημένο Λιανοπωλητή ήταν απαλλαγμένο από ελαττώματα συναρμολόγησης ή κατασκευής.

Αυτή η εγγύηση δεν ακυρώνει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον καταναλωτή από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η οποία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν και οι διατάξεις της οποίας, σε περίπτωση αντίθεσης, υπερισχύουν έναντι του περιεχομένου της παρούσας εγγύησης.

Σε περίπτωση ελαττωματικού υλικού ή κατασκευής που διαπιστώνονται κατά τη στιγμή της αγοράς ή κατά την κανονική χρήση, όπως περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών, η Inglesina Baby S.p.A. χορηγεί εγγύηση 24 διαδοχικών μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν και εάν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή.

Η αναγνωρισμένη εγγύηση ισχύει για τον πρώτο κάτοχο του προϊόντος που αγοράστηκε.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή την επισκευή, χωρίς χρέωση, των εξαρτημάτων που διαπιστώθηκε ότι είναι ελαττωματικά εξ’ αρχής, λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων. Η Inglesina Baby S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση της, εάν θα εφαρμόσει την εγγύηση με επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Για την εφαρμογή της εγγύησης, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τον σειριακό αριθμό (S/N) και το αντίγραφο της απόδειξης που εκδόθηκε κατά την αγορά του προϊόντος, διασφαλίζοντας ότι η ημερομηνία αγοράς αναγράφεται σε ευανάγνωστη μορφή.

Αυτοί οι όροι της εγγύησης παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που:

  • Το προϊόν χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους που δεν αναφέρονται ρητά στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.
  • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
  • Το προϊόν έχει επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα και μη συνεργαζόμενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών.
  • Το προϊόν έχει υποστεί τροποποιήσεις ή/και παρεμβάσεις τόσο στο δομικό μέρος όσο και στον κλωστοϋφαντουργικό μέρος του προϊόντος που δεν έχουνε εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή. Τυχόν τροποποιήσεις απαλλάσσουν την Inglesina Baby S.p.A. από οποιαδήποτε ευθύνη.
  • Το ελάττωμα οφείλεται σε αμέλεια ή απρόσεκτη χρήση (π.χ. βίαιες προσκρούσεις στα δομικά μέρη, έκθεση σε δραστικές χημικές ουσίες, κλπ.).
  • Το προϊόν έχει παρουσιάσει φυσιολογική φθορά (π.χ. τροχοί, κινούμενα μέρη, υφάσματα) λόγω παρατεταμένης και συνεχούς καθημερινής χρήσης.
  • Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, έστω και τυχαία, από τον κάτοχο ή τρίτους (για παράδειγμα, όταν έχει σταλεί ως αποσκευή σε αεροπορικές μεταφορές ή χρησιμοποιώντας άλλα μέσα).
  • Το προϊόν αποστέλλεται στον λιανοπωλητή για σέρβις, χωρίς την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή αντίγραφο αυτής και/ή χωρίς τον σειριακό αριθμό ή όταν η ημερομηνία αγοράς επάνω στην απόδειξη ή/και ο σειριακός αριθμός δεν είναι ευανάγνωστα.
    Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή/και δεν έχουν εγκριθεί από την Inglesina Baby, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η Inglesina Baby S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία σε περιουσία ή τραυματισμούς προσώπων που προκαλούνται από ακατάλληλη και/ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.
Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Εταιρεία εγγυάται την εξυπηρέτηση πελατών για σέρβις των προϊόντων της έναντι αμοιβής για μέγιστη περίοδο τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διάθεσης των εν λόγω προϊόντων στην αγορά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, οι παρεμβάσεις σέρβις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.

Η Inglesina Baby S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή/και να τροποποιεί οποιοδήποτε τεχνικό στοιχείο ή στυλ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν χρειάζεστε σέρβις για το προϊόν σας

Εάν χρειάζεστε σέρβις για το προϊόν σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης όπου πραγματοποιήσατε την αγορά σας, παρέχοντας τον σειριακό αριθμό (Serial Number – S/N) του προϊόντος που έχετε στην κατοχή σας (ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμος από τη συλλογή του 2010).

Το συνεργαζόμενο σημείο πώλησης θα επικοινωνήσει με την εταιρεία μας για να αξιολογηθεί η καταλληλότερη μέθοδος μεσολάβησης για την περίπτωσή σας και να σας παράσχει όλες τις περαιτέρω πληροφορίες.

Ωστόσο, το Τμήμα Σέρβις είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μέσω γραπτού αιτήματος στη φόρμα Επικοινωνία.