Εγγραφή στο Newsletter Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Συνιστάται να σταματήσετε τη χρήση της βρεφικής φωλιάς για τον ύπνο όταν το παιδί αρχίσει να σηκώνεται και είναι σε θέση να γυρίζει μόνο του, όταν μπορεί να σκαρφαλώνει έξω από το Welcome Pod (δεξιότητες που αρχίζουν να αναπτύσσονται μετά τους 2 μήνες) και όταν το κεφάλι του παιδιού φτάνει στην επάνω πλευρά του προϊόντος, επειδή μπορεί να προκύψουν καταστάσεις μειωμένης ασφάλειας στο περιβάλλον όπου κοιμάται το παιδί.