Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Συνιστάται να σταματήσετε τη χρήση της βρεφικής φωλιάς για τον ύπνο όταν το παιδί αρχίσει να σηκώνεται και είναι σε θέση να γυρίζει μόνο του, όταν μπορεί να σκαρφαλώνει έξω από το Welcome Pod (δεξιότητες που αρχίζουν να αναπτύσσονται μετά τους 2 μήνες) και όταν το κεφάλι του παιδιού φτάνει στην επάνω πλευρά του προϊόντος, επειδή μπορεί να προκύψουν καταστάσεις μειωμένης ασφάλειας στο περιβάλλον όπου κοιμάται το παιδί.