Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Η Inglesina αναγνωρίζει την ισχύ των όρων εγγύησης για περίοδο 24 συνεχόμενων μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Για να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή, πρέπει να μεταβείτε στο σημείο πώλησης όπου έγινε η αγορά (είτε σε φυσικό κατάστημα είτε διαδικτυακά) παρέχοντας τον σειριακό αριθμό του προϊόντος και ένα αντίγραφο του αποδεικτικού που εκδόθηκε κατά την αγορά. Εναπόκειται στο σημείο πώλησης να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας για να αξιολογήσει την καταλληλότερη μέθοδο μεσολάβησης, παρέχοντας τις επαρκείς οδηγίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις κατάλληλες μεθόδους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη εγγύησης των προϊόντων μας, ανατρέξτε στη σελίδα Εγγύηση και σέρβις.