Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Κατά της αποσυνδετικής αμνησίας

Η αποσυνδετική αμνησία είναι ένα κενό μνήμης που περιλαμβάνει πλήρη απώλεια των εννοιών του χρόνου και της μνήμης, που συνήθως συνδέεται με τραυματικά γεγονότα ή έντονο στρες.
Το Ally Pad είναι η συσκευή ειδοποίησης προς αποτροπή εγκατάλειψης παιδιών που σας βοηθά να αντιμετωπίσετε αυτήν την σπάνια περίπτωση.

Αποτρέπει τον κίνδυνο κυρώσεων

Οι συσκευές ειδοποίησης προς αποτροπή εγκατάλειψης παιδιών έως 4 ετών είναι υποχρεωτικές, όπως ορίζεται από τον νόμο 117/2018.
Με το Ally Pad, αποφεύγετε τον κίνδυνο χρηματικών προστίμων (που κυμαίνονται από 83 έως 333 €) και την αφαίρεση 5 βαθμών από την άδεια οδήγησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της άδειας οδήγησής σας σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός δύο ετών.