Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Προστασία από πλευρικά χτυπήματα

Υψηλό επίπεδο προστασίας σε περίπτωση πλευρικού χτυπήματος, χάρη στην τεχνολογία Side Head Protection.

Τοποθέτηση

Το Huggy Multifix είναι δυνατό να τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο μόνο του ή με τις προαιρετικές βάσεις, διαθέσιμες στην έκδοση Universal ή Isofix, που ευνοούν την εγκατάσταση και επιτρέπουν ακόμη πιο άμεση σύνδεση/αποσύνδεση.

Προαιρετική βάση SHP

Είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τις ζώνες ασφαλείας του οχήματος. Καθιστά ομαλότερη τη μετάβαση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου από το πλαίσιο στο αυτοκίνητο και αντίστροφα και μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένης τοποθέτησης.

Μάθετε περισσότερα

Προαιρετική βάση Isofix

Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτοκίνητα εξοπλισμένα με συνδέσμους Isofix. Διασφαλίζει τη σωστή εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου στο αυτοκίνητο, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο λανθασμένης τοποθέτησης του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου και καθιστά ομαλότερη τη μετάβαση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου από το σκελετό στο αυτοκίνητο και αντίστροφα.

Μάθετε περισσότερα