Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης
Η Inglesina αναγνωρίζει την ισχύ των όρων εγγύησης για περίοδο 24 συνεχόμενων μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Για να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή, πρέπει να μεταβείτε στο σημείο πώλησης όπου έγινε η αγορά (είτε σε φυσικό κατάστημα είτε διαδικτυακά) παρέχοντας τον σειριακό αριθμό του προϊόντος και ένα αντίγραφο του αποδεικτικού που εκδόθηκε κατά την αγορά. Εναπόκειται στο σημείο πώλησης να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας για να αξιολογήσει την καταλληλότερη μέθοδο μεσολάβησης, παρέχοντας τις επαρκείς οδηγίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις κατάλληλες μεθόδους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη εγγύησης των προϊόντων μας, ανατρέξτε στη σελίδα Εγγύηση και σέρβις.
Προκειμένου οι όροι εγγύησης να είναι έγκυροι και κυρίως, για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή/και δεν είναι εγκεκριμένα από την Inglesina.
Η διαχείριση των αιτημάτων για ανταλλακτικά αξεσουάρ ή αντικαταστάσεις γίνεται απευθείας από τον Αντιπρόσωπο της Inglesina. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το συνεργαζόμενο σημείο πώλησης ή τον Αντιπρόσωπο της Inglesina. Είναι ευθύνη του σημείου πώλησης να σας παρέχει σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές πώλησης. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα καταστημάτων πώλησης με δυνατότητα αναζήτησης του πλησιέστερου καταστήματος.
Η βάση στήριξης Standup είναι ένα αξεσουάρ που έχει σχεδιαστεί για να κρατά το πορτ-μπεμπέ σε ανυψωμένη θέση, αλλά όχι σε κίνηση. Για την ασφάλεια του παιδιού, η βάση στήριξης Standup πρέπει να παραμένει σε ακίνητη (στατική) θέση.