Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Πού βρίσκεται ο Σειριακός Αριθμός σας;

Serial Number

Μπορείτε να βρείτε τον Σειριακό Αριθμό μέσα στην ετικέτα στο S/N: XXX000 XX 000. Ο κωδικός ελέγχου προσδιορίζεται από τα τελευταία 3 ψηφία που είναι τυπωμένα στην ετικέτα.

Για την τυπική θέση της ετικέτας, δείτε την εικόνα.

Για άλλα προϊόντα Inglesina, παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο.