Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης
Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου της Inglesina που ανήκουν στην ομάδα 2/3 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για παιδιά με βάρος από 15 κιλά έως 36 κιλά, σύμφωνα με τον κανονισμό ECE 44/04. Δεδομένου ότι πρόκειται για σύστημα συγκράτησης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώστε ότι η χρήση παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική κατά τη μεταφορά παιδιών έως 12 ετών που έχουν ύψος κάτω από 1,50 μ.